2021_04_14_01_05_11-38P1
Practice1
Autodromo di Imola Formula NRD 2021 8 59 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_04_13_23_26_54-77P1   
Practice1
Autodromo di Imola Formula NRD 2021 4 19 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_04_13_19_53_52-58P1   
Practice1
Autodromo di Imola Formula NRD 2021 1 11 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_04_13_18_40_12-60P1   
Practice1
Autodromo di Imola Formula NRD 2021 1 18 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_04_13_13_20_28-93P1   
Practice1
Autodromo di Imola Formula NRD 2021 2 52 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_04_13_11_36_09-64P1   
Practice1
Autodromo di Imola Formula NRD 2021 1 54 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_04_13_05_57_57-90P1   
Practice1
Autodromo di Imola Formula NRD 2021 1 5 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_04_13_02_51_18-87P1   
Practice1
Autodromo di Imola Formula NRD 2021 2 47 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_04_13_00_40_12-34P1   
Practice1
Autodromo di Imola Formula NRD 2021 3 55 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_04_12_23_12_20-84P1   
Practice1
Autodromo di Imola Formula NRD 2021 2 13 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_04_12_19_03_38-06P1   
Practice1
Autodromo di Imola Formula NRD 2021 1 16 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_04_12_18_24_14-36P1   
Practice1
Autodromo di Imola Formula NRD 2021 3 25 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_04_12_13_15_22-69P1   
Practice1
Autodromo di Imola Formula NRD 2021 1 39 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_04_12_11_37_27-73P1   
Practice1
Autodromo di Imola Formula NRD 2021 2 50 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_04_12_00_07_32-71Q1
Qualify
Circuito de Jerez-GrandPrix Formula NRD 2021 3 5 * NRD 3 - PluginTest F:1x T:1x D:100%
2021_04_11_23_40_09-24Q1
Qualify
Circuito de Jerez-GrandPrix Formula NRD 2021 3 6 * NRD 3 - PluginTest F:1x T:1x D:100%
2021_04_11_23_26_32-14Q2
Qualify2
Circuito de Jerez-GrandPrix Formula NRD 2021 3 5 * NRD 3 - PluginTest F:1x T:1x D:100%
2021_04_11_23_18_36-14Q1   
Qualify
Circuito de Jerez-GrandPrix Formula NRD 2021 3 9 * NRD 3 - PluginTest F:1x T:1x D:100%
2021_04_11_22_58_46-32Q1
Qualify
Circuito de Jerez-GrandPrix Formula NRD 2021 3 7 * NRD 3 - PluginTest F:1x T:1x D:100%
2021_04_11_22_39_13-97P1
Practice1
Autodromo di Imola Formula NRD 2021 1 4 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_04_11_20_57_50-40P1   
Practice1
Autodromo di Imola Formula NRD 2021 1 13 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_04_11_20_26_58-98P1   
Practice1
Autodromo di Imola Formula NRD 2021 1 11 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_04_11_13_58_41-66P1   
Practice1
Autodromo di Imola Formula NRD 2021 1 36 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_04_11_12_54_11-20P1
Practice1
Autodromo di Imola Formula NRD 2021 2 24 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_04_11_00_56_22-41P1   
Practice1
Autodromo di Imola Formula NRD 2021 2 42 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_04_10_23_55_32-86P1   
Practice1
Autodromo di Imola Formula NRD 2021 2 16 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_04_10_20_24_48-74P1   
Practice1
Autodromo di Imola Formula NRD 2021 1 19 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_04_10_19_51_01-02P1
Practice1
Autodromo di Imola Formula NRD 2021 2 14 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_04_10_17_50_23-44P1   
Practice1
Autodromo di Imola Formula NRD 2021 1 42 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_04_10_14_13_23-17P1   
Practice1
Autodromo di Imola Formula NRD 2021 4 41 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_04_10_06_31_26-90P1   
Practice1
Autodromo di Imola Formula NRD 2021 1 11 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_04_10_01_44_10-11P1   
Practice1
Autodromo di Imola Formula NRD 2021 1 80 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_04_09_22_59_28-04P1   
Practice1
Autodromo di Imola Formula NRD 2021 1 36 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_04_09_21_49_02-06P1   
Practice1
Autodromo di Imola Formula NRD 2021 6 92 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_04_09_17_39_37-31P1
Practice1
Autodromo di Imola Formula NRD 2021 2 50 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_04_09_14_23_18-25P1   
Practice1
Autodromo di Imola Formula NRD 2021 1 54 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_04_09_02_15_53-48P1   
Practice1
Autodromo di Imola Formula NRD 2021 6 58 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_04_08_22_14_21-15P1   
Practice1
Autodromo di Imola Formula NRD 2021 2 54 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_04_08_17_43_10-65P1   
Practice1
Autodromo di Imola Formula NRD 2021 2 17 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_04_08_15_51_08-72P1   
Practice1
Autodromo di Imola Formula NRD 2021 4 40 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_04_08_02_43_56-45P1
Practice1
Autodromo di Imola Formula NRD 2021 4 39 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_04_08_00_50_44-92P1   
Practice1
Autodromo di Imola Formula NRD 2021 1 36 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_04_07_23_54_12-40P1   
Practice1
Autodromo di Imola Formula NRD 2021 2 42 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_04_07_20_48_42-09P1   
Practice1
Autodromo di Imola Formula NRD 2021 1 17 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_04_07_19_41_22-93P1   
Practice1
Autodromo di Imola Formula NRD 2021 1 16 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_04_07_18_04_50-22P1   
Practice1
Autodromo di Imola Formula NRD 2021 7 54 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_04_07_14_49_52-02P1   
Practice1
Autodromo di Imola Formula NRD 2021 3 63 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_04_07_02_04_41-36P1   
Practice1
Autodromo di Imola Formula NRD 2021 7 91 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_04_06_21_16_24-26P1   
Practice1
Autodromo di Imola Formula NRD 2021 3 64 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_04_06_19_12_25-64P1   
Practice1
Autodromo di Imola Formula NRD 2021 1 57 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_04_06_01_36_12-63P2   
Practice2
Autodromo di Imola Formula NRD 2021 3 60 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_04_05_23_46_54-27P1   
Practice1
Autodromo di Imola Formula NRD 2021 14 51 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_04_05_19_17_46-17P1   
Practice1
Autodromo di Imola Formula NRD 2021 1 20 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_04_05_18_40_50-82P1   
Practice1
Autodromo di Imola Formula NRD 2021 1 21 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_04_05_17_30_41-56P1   
Practice1
Autodromo di Imola Formula NRD 2021 2 33 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_04_05_04_28_34-27P1
Practice1
Autodromo di Imola Formula NRD 2021 1 27 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_04_05_02_18_57-16P1   
Practice1
Autodromo di Imola Formula NRD 2021 2 64 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_04_04_23_41_21-96P1   
Practice1
Autodromo di Imola Formula NRD 2021 5 46 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_04_04_22_00_36-20P1   
Practice1
Autodromo di Imola Formula NRD 2021 2 10 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_04_04_21_32_17-90P1   
Practice1
Autodromo di Imola Formula NRD 2021 9 52 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_04_04_18_09_29-69P1   
Practice1
Autodromo di Imola Formula NRD 2021 1 9 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_04_04_16_50_22-38P1   
Practice1
Autodromo di Imola Formula NRD 2021 2 4 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_04_04_00_11_19-33P1   
Practice1
Autodromo di Imola Formula NRD 2021 7 73 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_04_03_19_33_57-32P1   
Practice1
Autodromo di Imola Formula NRD 2021 3 18 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_04_03_17_27_10-24P1   
Practice1
Autodromo di Imola Formula NRD 2021 1 15 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_04_03_00_49_30-21P1   
Practice1
Autodromo di Imola Formula NRD 2021 6 72 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_04_02_22_23_50-69P1   
Practice1
Autodromo di Imola Formula NRD 2021 3 16 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_04_02_14_51_22-18P1   
Practice1
Autodromo di Imola Formula NRD 2021 1 21 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_04_02_13_59_43-43P1   
Practice1
Autodromo di Imola Formula NRD 2021 3 14 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_04_01_23_57_24-06P1   
Practice1
Autodromo di Imola Formula NRD 2021 2 27 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_04_01_22_20_33-67P1
Practice1
Autodromo di Imola Formula NRD 2021 24 8 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_04_01_21_57_12-12P1
Practice1
Autodromo di Imola Formula NRD 2021 25 38 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_04_01_19_13_58-06P1   
Practice1
Autodromo di Imola Formula NRD 2021 1 5 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_04_01_13_21_49-65P1   
Practice1
Autodromo di Imola Formula NRD 2021 1 7 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_04_01_13_05_53-14P1   
Practice1
Autodromo di Imola Formula NRD 2021 2 99 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_04_01_10_12_47-52P1   
Practice1
Autodromo di Imola Formula NRD 2021 1 45 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_04_01_01_59_50-73P1   
Practice1
Autodromo di Imola Formula NRD 2021 2 31 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_04_01_00_17_49-40P1   
Practice1
Autodromo di Imola Formula NRD 2021 2 34 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_31_22_59_12-15P1   
Practice1
Autodromo di Imola Formula NRD 2021 1 3 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_31_21_20_40-05P1   
Practice1
Autodromo di Imola Formula NRD 2021 3 18 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_31_18_28_38-46P1   
Practice1
Autodromo di Imola Formula NRD 2021 2 8 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_31_15_21_29-99P1   
Practice1
Autodromo di Imola Formula NRD 2021 10 124 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_31_05_18_01-41P1
Practice1
Autodromo di Imola Formula NRD 2021 1 24 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_31_00_25_48-52P1   
Practice1
Autodromo di Imola Formula NRD 2021 3 28 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_30_23_18_42-72P1   
Practice1
Autodromo di Imola Formula NRD 2021 1 26 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_30_21_59_18-16P2   
Practice2
Autodromo di Imola Formula NRD 2021 1 9 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_30_21_46_42-58P1   
Practice1
Autodromo di Imola Formula NRD 2021 11 52 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_30_17_26_33-68P1   
Practice1
Autodromo di Imola Formula NRD 2021 1 13 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_30_15_42_59-63P1   
Practice1
Autodromo di Imola Formula NRD 2021 1 5 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_30_13_36_25-01P1   
Practice1
Autodromo di Imola Formula NRD 2021 1 20 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_30_00_37_07-29P1   
Practice1
Autodromo di Imola Formula NRD 2021 1 12 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_29_23_36_37-97P1   
Practice1
Autodromo di Imola Formula NRD 2021 6 21 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_29_21_11_36-90P1   
Practice1
Autodromo di Imola Formula NRD 2021 1 35 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
FormulaNRD 2021
Race_2021_03_28_21_47_00
Race
Bahrain International Circuit Formula NRD 2021 22 40 * NRD - Formula NRD Race F:1x T:1x D:100%
2021_03_28_23_46_59-86R1   
Race
Bahrain International Circuit Formula NRD 2021 22 40 * NRD - Formula NRD Race F:1x T:1x D:100%
Qualifying_2021_03_28_20_30_09   
Qualify2
Bahrain International Circuit Formula NRD 2021 22 6 * NRD - Formula NRD Race F:1x T:1x D:100%
2021_03_28_22_30_02-93Q2   
Qualify2
Bahrain International Circuit Formula NRD 2021 22 6 * NRD - Formula NRD Race F:1x T:1x D:100%
Qualifying_2021_03_28_20_19_42   
Qualify
Bahrain International Circuit Formula NRD 2021 22 8 * NRD - Formula NRD Race F:1x T:1x D:100%
2021_03_28_22_19_34-54Q1   
Qualify
Bahrain International Circuit Formula NRD 2021 22 8 * NRD - Formula NRD Race F:1x T:1x D:100%
2021_03_28_21_51_09-93P1
Practice1
Bahrain International Circuit Formula NRD 2021 31 61 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_28_18_47_06-96P1   
Practice1
Bahrain International Circuit Formula NRD 2021 1 42 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_28_15_01_55-56P1   
Practice1
Bahrain International Circuit Formula NRD 2021 1 15 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_28_10_56_39-17P1   
Practice1
Bahrain International Circuit Formula NRD 2021 1 29 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_28_09_13_38-11P1   
Practice1
Bahrain International Circuit Formula NRD 2021 1 29 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_28_05_09_16-07P3   
Practice3
Bahrain International Circuit Formula NRD 2021 6 82 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_28_01_09_18-39P2   
Practice2
Bahrain International Circuit Formula NRD 2021 15 96 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_27_21_07_21-37P1   
Practice1
Bahrain International Circuit Formula NRD 2021 13 89 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_27_13_07_10-90P1   
Practice1
Bahrain International Circuit Formula NRD 2021 1 65 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_27_04_50_22-61P1   
Practice1
Bahrain International Circuit Formula NRD 2021 1 11 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_27_04_06_37-95P2   
Practice2
Bahrain International Circuit Formula NRD 2021 4 23 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_27_03_05_24-60P1   
Practice1
Bahrain International Circuit Formula NRD 2021 10 108 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_26_23_00_56-38P2   
Practice2
Bahrain International Circuit Formula NRD 2021 4 11 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_26_21_49_01-93P1   
Practice1
Bahrain International Circuit Formula NRD 2021 14 55 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_26_15_58_09-35P1   
Practice1
Bahrain International Circuit Formula NRD 2021 1 16 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_26_14_32_51-96P1   
Practice1
Bahrain International Circuit Formula NRD 2021 1 12 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_26_13_05_00-77P1   
Practice1
Bahrain International Circuit Formula NRD 2021 1 25 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_26_03_03_11-86P2   
Practice2
Bahrain International Circuit Formula NRD 2021 9 117 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_25_23_13_56-59P1   
Practice1
Bahrain International Circuit Formula NRD 2021 17 60 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_25_18_56_16-47P1   
Practice1
Bahrain International Circuit Formula NRD 2021 1 53 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_25_16_21_16-03P1   
Practice1
Bahrain International Circuit Formula NRD 2021 1 37 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_25_14_31_18-78P1
Practice1
Bahrain International Circuit Formula NRD 2021 2 23 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_25_13_05_28-89P1   
Practice1
Bahrain International Circuit Formula NRD 2021 2 42 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_25_02_37_38-76P1   
Practice1
Bahrain International Circuit Formula NRD 2021 3 37 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_25_01_22_25-39P1   
Practice1
Bahrain International Circuit Formula NRD 2021 2 42 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_25_00_03_33-60P1   
Practice1
Bahrain International Circuit Formula NRD 2021 3 21 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_24_18_06_11-06P1   
Practice1
Bahrain International Circuit Formula NRD 2021 3 51 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_24_12_20_43-21P1   
Practice1
Bahrain International Circuit Formula NRD 2021 1 7 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_24_02_12_33-43P1
Practice1
Bahrain International Circuit Formula NRD 2021 6 42 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_24_00_31_11-52P1   
Practice1
Bahrain International Circuit Formula NRD 2021 3 107 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_23_21_26_49-51P1   
Practice1
Bahrain International Circuit Formula NRD 2021 2 17 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_23_19_53_55-20P1   
Practice1
Bahrain International Circuit Formula NRD 2021 2 8 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_23_18_56_03-74P1   
Practice1
Bahrain International Circuit Formula NRD 2021 7 45 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_23_01_46_01-95P1   
Practice1
Bahrain International Circuit Formula NRD 2021 4 43 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_22_23_58_49-41P2   
Practice2
Bahrain International Circuit Formula NRD 2021 4 44 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_22_22_25_52-77P1   
Practice1
Bahrain International Circuit Formula NRD 2021 13 77 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_22_17_19_15-55P1   
Practice1
Bahrain International Circuit Formula NRD 2021 1 15 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_22_12_43_29-20P1   
Practice1
Bahrain International Circuit Formula NRD 2021 1 45 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_22_01_11_40-24P2
Practice2
Bahrain International Circuit Formula NRD 2021 14 85 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_21_21_09_44-66P1   
Practice1
Bahrain International Circuit Formula NRD 2021 15 44 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_21_14_43_45-91P1   
Practice1
Bahrain International Circuit Formula NRD 2021 1 12 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_21_14_17_50-97P1   
Practice1
Bahrain International Circuit Formula NRD 2021 1 12 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_21_13_43_00-25P1   
Practice1
Bahrain International Circuit Formula NRD 2021 1 17 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_21_13_08_18-04P1   
Practice1
Bahrain International Circuit Formula NRD 2021 1 4 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_21_12_59_37-31P1   
Practice1
Bahrain International Circuit Formula NRD 2021 1 5 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_21_11_59_13-65P1   
Practice1
Bahrain International Circuit Formula NRD 2021 1 26 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_21_03_43_15-98P1   
Practice1
Bahrain International Circuit Formula NRD 2021 2 67 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_21_01_35_28-80P1   
Practice1
Bahrain International Circuit Formula NRD 2021 2 12 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_21_01_14_14-25P1   
Practice1
Bahrain International Circuit Formula NRD 2021 2 13 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_21_00_39_31-47P1   
Practice1
Bahrain International Circuit Formula NRD 2021 5 50 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_20_23_11_57-64P1   
Practice1
Bahrain International Circuit Formula NRD 2021 3 5 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_20_22_54_07-51P1
Practice1
Bahrain International Circuit Formula NRD 2021 3 5 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_20_16_50_54-82P1   
Practice1
Bahrain International Circuit Formula NRD 2021 1 55 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_20_14_07_13-11P1   
Practice1
Bahrain International Circuit Formula NRD 2021 1 9 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_20_13_21_17-06P1   
Practice1
Bahrain International Circuit Formula NRD 2021 2 38 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_20_11_44_31-72P1   
Practice1
Bahrain International Circuit Formula NRD 2021 2 3 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_20_08_52_45-98P1
Practice1
Bahrain International Circuit Formula NRD 2021 1 9 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_20_02_18_42-80P1   
Practice1
Bahrain International Circuit Formula NRD 2021 5 57 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_20_00_05_42-20P1   
Practice1
Bahrain International Circuit Formula NRD 2021 5 10 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_19_23_42_06-87P1   
Practice1
Bahrain International Circuit Formula NRD 2021 6 88 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_19_20_37_49-33P1   
Practice1
Bahrain International Circuit Formula NRD 2021 1 24 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_19_18_40_13-13P1   
Practice1
Bahrain International Circuit Formula NRD 2021 1 30 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_19_16_08_46-15P1   
Practice1
Bahrain International Circuit Formula NRD 2021 1 10 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_19_14_54_03-03P1   
Practice1
Bahrain International Circuit Formula NRD 2021 3 63 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_19_02_03_59-80P1   
Practice1
Bahrain International Circuit Formula NRD 2021 1 29 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_19_00_41_08-13P2   
Practice2
Bahrain International Circuit Formula NRD 2021 4 46 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_18_22_35_29-71P1   
Practice1
Bahrain International Circuit Formula NRD 2021 4 85 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_18_17_21_23-00P1   
Practice1
Bahrain International Circuit Formula NRD 2021 3 59 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_18_13_16_15-34P1   
Practice1
Bahrain International Circuit Formula NRD 2021 1 74 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_18_01_24_54-40P1   
Practice1
Bahrain International Circuit Formula NRD 2021 1 27 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_18_00_44_24-49P1   
Practice1
Bahrain International Circuit Formula NRD 2021 1 4 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_18_00_19_21-56P1   
Practice1
Bahrain International Circuit Formula NRD 2021 6 78 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_17_20_27_45-17P1   
Practice1
Bahrain International Circuit Formula NRD 2021 6 115 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_17_16_53_04-98P1   
Practice1
Bahrain International Circuit Formula NRD 2021 1 7 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_17_14_07_03-11P1   
Practice1
Bahrain International Circuit Formula NRD 2021 3 35 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_17_04_04_04-67P2   
Practice2
Bahrain International Circuit Formula NRD 2021 4 78 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_17_00_01_53-90P1   
Practice1
Bahrain International Circuit Formula NRD 2021 11 88 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_16_19_56_26-02P1   
Practice1
Bahrain International Circuit Formula NRD 2021 1 9 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_16_14_58_08-38P1   
Practice1
Bahrain International Circuit Formula NRD 2021 9 69 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_16_03_13_48-10P2   
Practice2
Bahrain International Circuit Formula NRD 2021 9 72 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_16_00_22_30-90P1   
Practice1
Bahrain International Circuit Formula NRD 2021 15 110 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_15_20_20_36-91P1   
Practice1
Bahrain International Circuit Formula NRD 2021 3 17 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_15_18_23_02-37P1   
Practice1
Bahrain International Circuit Formula NRD 2021 3 28 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_15_17_01_21-39P1   
Practice1
Bahrain International Circuit Formula NRD 2021 9 35 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_15_13_10_04-87P1   
Practice1
Bahrain International Circuit Formula NRD 2021 2 7 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_15_03_00_51-59P1
Practice1
Circuit de Barcelona - Catalunya Formula NRD 2021 3 80 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_14_22_59_51-24P1   
Practice1
Circuit de Barcelona - Catalunya Formula NRD 2021 2 48 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_14_21_48_16-68P1   
Practice1
Circuit de Barcelona - Catalunya Formula NRD 2021 3 56 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_14_19_05_21-30P1   
Practice1
Circuit de Barcelona - Catalunya Formula NRD 2021 1 10 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_14_16_42_37-54P1
Practice1
Circuit de Barcelona - Catalunya Formula NRD 2021 2 29 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_14_13_25_43-08P1
Practice1
Circuit de Barcelona - Catalunya Formula NRD 2021 2 58 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_14_09_58_11-94P1   
Practice1
Circuit de Barcelona - Catalunya Formula NRD 2021 1 40 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_14_01_42_41-12P2   
Practice2
Circuit de Barcelona - Catalunya Formula NRD 2021 4 20 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_14_01_12_27-03P1   
Practice1
Circuit de Barcelona - Catalunya Formula NRD 2021 6 63 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_13_19_32_30-65P1   
Practice1
Circuit de Barcelona - Catalunya Formula NRD 2021 2 81 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_13_14_34_13-54P1   
Practice1
Circuit de Barcelona - Catalunya Formula NRD 2021 4 28 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_13_11_59_21-20P1   
Practice1
Circuit de Barcelona - Catalunya Formula NRD 2021 1 55 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_13_04_45_33-40P1   
Practice1
Circuit de Barcelona - Catalunya Formula NRD 2021 1 48 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_13_02_52_08-26P1   
Practice1
Circuit de Barcelona - Catalunya Formula NRD 2021 3 49 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_13_01_14_14-34P1   
Practice1
Circuit de Barcelona - Catalunya Formula NRD 2021 5 98 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_12_21_50_55-76P1   
Practice1
Circuit de Barcelona - Catalunya Formula NRD 2021 2 22 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_12_20_13_57-40P1   
Practice1
Circuit de Barcelona - Catalunya Formula NRD 2021 1 23 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_12_18_44_46-55P1   
Practice1
Circuit de Barcelona - Catalunya Formula NRD 2021 1 28 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_12_13_04_34-63P1   
Practice1
Circuit de Barcelona - Catalunya Formula NRD 2021 1 25 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_11_12_51_54-74P1   
Practice1
Circuit de Barcelona - Catalunya Formula NRD 2021 2 43 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_11_02_05_08-02P1   
Practice1
Circuit de Barcelona - Catalunya Formula NRD 2021 5 64 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_11_00_10_09-46P1   
Practice1
Circuit de Barcelona - Catalunya Formula NRD 2021 4 20 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_10_22_08_47-19P1   
Practice1
Circuit de Barcelona - Catalunya Formula NRD 2021 1 10 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_10_21_45_52-38P1   
Practice1
Circuit de Barcelona - Catalunya Formula NRD 2021 3 72 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_10_19_34_31-71P1   
Practice1
Circuit de Barcelona - Catalunya Formula NRD 2021 6 39 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_10_17_46_30-58P1   
Practice1
Circuit de Barcelona - Catalunya Formula NRD 2021 3 24 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_10_15_45_32-07P1   
Practice1
Circuit de Barcelona - Catalunya Formula NRD 2021 1 17 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_10_02_28_46-38P1   
Practice1
Circuit de Barcelona - Catalunya Formula NRD 2021 4 54 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_10_00_34_35-81P1   
Practice1
Circuit de Barcelona - Catalunya Formula NRD 2021 9 63 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_09_19_38_21-19P1   
Practice1
Circuit de Barcelona - Catalunya Formula NRD 2021 1 15 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_09_17_39_03-16P1   
Practice1
Circuit de Barcelona - Catalunya Formula NRD 2021 5 45 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_09_15_43_15-07P1   
Practice1
Circuit de Barcelona - Catalunya Formula NRD 2021 1 7 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_09_13_14_10-07P1   
Practice1
Circuit de Barcelona - Catalunya Formula NRD 2021 1 40 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_09_11_50_57-00P1   
Practice1
Circuit de Barcelona - Catalunya Formula NRD 2021 1 6 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_09_04_27_27-71P1   
Practice1
Circuit de Barcelona - Catalunya Formula NRD 2021 5 98 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_09_00_30_36-49P1   
Practice1
Circuit de Barcelona - Catalunya Formula NRD 2021 2 25 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_08_22_04_42-66P1   
Practice1
Circuit de Barcelona - Catalunya Formula NRD 2021 1 3 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_08_21_51_59-33P1   
Practice1
Circuit de Barcelona - Catalunya Formula NRD 2021 8 93 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_08_01_30_06-44P1   
Practice1
Circuit de Barcelona - Catalunya Formula NRD 2021 2 62 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_07_23_38_15-25P1   
Practice1
Circuit de Barcelona - Catalunya Formula NRD 2021 3 26 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_07_22_21_05-85P1   
Practice1
Circuit de Barcelona - Catalunya Formula NRD 2021 4 77 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_07_18_35_54-63P1   
Practice1
Circuit de Barcelona - Catalunya Formula NRD 2021 1 16 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_07_15_36_56-96P1   
Practice1
Circuit de Barcelona - Catalunya Formula NRD 2021 1 8 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_07_12_18_35-79P1   
Practice1
Circuit de Barcelona - Catalunya Formula NRD 2021 9 56 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_07_10_33_34-89P1   
Practice1
Circuit de Barcelona - Catalunya Formula NRD 2021 1 23 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_07_01_05_27-45P1   
Practice1
Circuit de Barcelona - Catalunya Formula NRD 2021 3 67 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_06_21_32_28-99P1   
Practice1
Circuit de Barcelona - Catalunya Formula NRD 2021 1 17 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_06_18_28_15-53P1   
Practice1
Circuit de Barcelona - Catalunya Formula NRD 2021 1 10 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_06_14_50_31-44P1   
Practice1
Circuit de Barcelona - Catalunya Formula NRD 2021 3 68 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_06_12_27_14-21P1   
Practice1
Circuit de Barcelona - Catalunya Formula NRD 2021 1 28 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_06_01_40_43-79P1   
Practice1
Circuit de Barcelona - Catalunya Formula NRD 2021 2 34 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_06_00_49_38-51P1   
Practice1
Circuit de Barcelona - Catalunya Formula NRD 2021 2 33 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_05_23_37_27-03P1   
Practice1
Circuit de Barcelona - Catalunya Formula NRD 2021 1 23 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_05_22_00_37-39P1   
Practice1
Circuit de Barcelona - Catalunya Formula NRD 2021 3 11 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_05_21_36_59-24P1   
Practice1
Circuit de Barcelona - Catalunya Formula NRD 2021 12 116 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_05_01_27_04-75P1   
Practice1
Circuit de Barcelona - Catalunya Formula NRD 2021 4 46 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_05_00_11_55-74P1   
Practice1
Circuit de Barcelona - Catalunya Formula NRD 2021 3 30 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_04_23_13_48-78P1
Practice1
Circuit de Barcelona - Catalunya Formula NRD 2021 4 49 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_04_20_58_31-20P1   
Practice1
Circuit de Barcelona - Catalunya Formula NRD 2021 1 9 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_04_19_41_41-89P1   
Practice1
Circuit de Barcelona - Catalunya Formula NRD 2021 1 5 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_04_10_34_36-39R1
Race
Circuito de Jerez-GrandPrix Formula NRD 2021 17 1 * NRD 3 - PluginTest F:1x T:1x D:100%
2021_03_04_09_51_46-54R1
Race
Circuito de Jerez-GrandPrix Formula NRD 2021 17 1 * NRD 3 - PluginTest F:1x T:1x D:100%
2021_03_04_09_42_35-12R1
Race
Circuito de Jerez-GrandPrix Formula NRD 2021 17 1 * NRD 3 - PluginTest F:1x T:1x D:100%
2021_03_04_18_46_54-32P1
Practice1
Circuit de Barcelona - Catalunya Formula NRD 2021 8 57 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_04_02_31_57-46P1   
Practice1
Circuit de Barcelona - Catalunya Formula NRD 2021 1 27 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_03_23_48_21-01R1
Race
Circuito de Jerez-GrandPrix Formula NRD 2021 17 2 * NRD 3 - PluginTest F:1x T:1x D:100%
2021_03_03_23_37_52-65R1
Race
Circuito de Jerez-GrandPrix Formula NRD 2021 17 1 * NRD 3 - PluginTest F:1x T:1x D:100%
2021_03_03_23_29_48-49R1
Race
Circuito de Jerez-GrandPrix Formula NRD 2021 17 1 * NRD 3 - PluginTest F:1x T:1x D:100%
2021_03_03_23_20_30-59R1
Race
Circuito de Jerez-GrandPrix Formula NRD 2021 17 1 * NRD 3 - PluginTest F:1x T:1x D:100%
2021_03_04_00_32_40-21P1
Practice1
Circuit de Barcelona - Catalunya Formula NRD 2021 1 44 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_03_23_10_23-95R1
Race
Circuito de Jerez-Chicane Formula NRD 2021 17 1 * NRD 3 - PluginTest F:1x T:1x D:100%
2021_03_03_22_51_36-36P1
Practice1
Circuit de Barcelona - Catalunya Formula NRD 2021 1 46 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_03_20_20_44-28P1   
Practice1
Circuit de Barcelona - Catalunya Formula NRD 2021 1 13 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_03_19_31_44-39P1   
Practice1
Circuit de Barcelona - Catalunya Formula NRD 2021 1 48 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_03_16_05_40-64R1
Race
Circuito de Jerez-Chicane Formula NRD 2021 17 1 * NRD 3 - PluginTest F:1x T:1x D:100%
2021_03_03_15_58_29-41R1
Race
Circuito de Jerez-Chicane Formula NRD 2021 17 2 * NRD 3 - PluginTest F:1x T:1x D:100%
2021_03_03_18_22_59-41P1
Practice1
Circuit de Barcelona - Catalunya Formula NRD 2021 1 17 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_03_13_56_47-46R1
Race
Circuito de Jerez-Chicane Formula NRD 2021 17 1 * NRD 3 - PluginTest F:1x T:1x D:100%
2021_03_03_15_05_51-25P1
Practice1
Circuit de Barcelona - Catalunya Formula NRD 2021 2 35 * NRD 1 - Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_03_11_58_39-98R1
Race
Circuito de Jerez-GrandPrix Formula NRD 2021 17 1 * NRD 3 - PluginTest F:1x T:1x D:100%
2021_03_03_11_52_34-55R1
Race
Circuito de Jerez-GrandPrix Formula NRD 2021 17 1 * NRD 3 - PluginTest F:1x T:1x D:100%
2021_03_03_11_22_10-01R1
Race
Circuito de Jerez-GrandPrix Formula NRD 2021 17 5 * NRD 3 - PluginTest F:1x T:1x D:100%
2021_03_03_11_05_01-52R1
Race
Circuito de Jerez-GrandPrix Formula NRD 2021 17 1 * NRD 3 - PluginTest F:1x T:1x D:100%
2021_03_03_00_11_32-14P1
Practice1
Circuito de Jerez-GrandPrix Formula NRD 2021 4 93 * NRD 1 -Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_02_21_37_24-18P1   
Practice1
Circuito de Jerez-GrandPrix Formula NRD 2021 2 7 * NRD 1 -Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_02_21_24_54-43P1   
Practice1
Circuito de Jerez-GrandPrix Formula NRD 2021 3 2 * NRD 1 -Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_02_16_03_15-22R1
Race
Circuito de Jerez-GrandPrix Formula NRD 2021 17 1 * NRD 3 - PluginTest F:1x T:1x D:100%
2021_03_02_13_44_57-77R1
Race
Circuito de Jerez-GrandPrix Formula NRD 2021 17 1 * NRD 3 - PluginTest F:1x T:1x D:100%
2021_03_02_13_41_41-58R1   
Race
Circuito de Jerez-GrandPrix Formula NRD 2021 17 1 * NRD 3 - PluginTest F:1x T:1x D:100%
2021_03_02_18_34_01-08P1
Practice1
Circuito de Jerez-GrandPrix Formula NRD 2021 2 13 * NRD 1 -Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_02_13_24_21-35R1
Race
Circuito de Jerez-GrandPrix Formula NRD 2021 17 1 * NRD 3 - PluginTest F:1x T:1x D:100%
2021_03_02_13_09_55-67R1
Race
Circuito de Jerez-GrandPrix Formula NRD 2021 17 1 * NRD 3 - PluginTest F:1x T:1x D:100%
2021_03_02_13_00_24-78R1
Race
Circuito de Jerez-GrandPrix Formula NRD 2021 17 1 * NRD 3 - PluginTest F:1x T:1x D:100%
2021_03_02_12_50_42-95R1
Race
Circuito de Jerez-GrandPrix Formula NRD 2021 17 1 * NRD 3 - PluginTest F:1x T:1x D:100%
2021_03_02_12_37_40-86R1
Race
Circuito de Jerez-GrandPrix Formula NRD 2021 17 1 * NRD 3 - PluginTest F:1x T:1x D:100%
2021_03_02_12_29_11-08R1
Race
Circuito de Jerez-GrandPrix Formula NRD 2021 17 1 * NRD 3 - PluginTest F:1x T:1x D:100%
2021_03_02_01_15_35-90P1
Practice1
Circuito de Jerez-GrandPrix Formula NRD 2021 3 36 * NRD 1 -Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_02_00_23_01-75P1   
Practice1
Circuito de Jerez-GrandPrix Formula NRD 2021 3 54 * NRD 1 -Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_01_22_57_49-40P1   
Practice1
Circuito de Jerez-GrandPrix Formula NRD 2021 10 59 * NRD 1 -Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_01_19_34_29-33P1   
Practice1
Circuito de Jerez-GrandPrix Formula NRD 2021 1 4 * NRD 1 -Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_01_17_43_09-24P1   
Practice1
Circuito de Jerez-GrandPrix Formula NRD 2021 1 10 * NRD 1 -Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_01_16_46_21-99P1   
Practice1
Circuito de Jerez-GrandPrix Formula NRD 2021 3 79 * NRD 1 -Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_01_14_37_34-22P1   
Practice1
Circuito de Jerez-GrandPrix Formula NRD 2021 1 3 * NRD 1 -Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_01_14_24_46-54P1   
Practice1
Circuito de Jerez-GrandPrix Formula NRD 2021 3 30 * NRD 1 -Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_01_12_51_23-99P1   
Practice1
Circuito de Jerez-GrandPrix Formula NRD 2021 1 4 * NRD 1 -Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_01_02_56_22-30P1   
Practice1
Circuito de Jerez-GrandPrix Formula NRD 2021 2 98 * NRD 1 -Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_03_01_00_01_01-04P1   
Practice1
Circuito de Jerez-GrandPrix Formula NRD 2021 2 9 * NRD 1 -Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_02_28_23_46_08-27P1   
Practice1
Circuito de Jerez-GrandPrix Formula NRD 2021 4 2 * NRD 1 -Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_02_28_23_40_58-27P1   
Practice1
Circuito de Jerez-GrandPrix Formula NRD 2021 5 70 * NRD 1 -Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_02_28_19_46_52-46P1   
Practice1
Circuito de Jerez-GrandPrix Formula NRD 2021 1 21 * NRD 1 -Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_02_28_18_57_23-75P1   
Practice1
Circuito de Jerez-GrandPrix Formula NRD 2021 1 11 * NRD 1 -Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_02_28_14_49_02-75P1   
Practice1
Circuito de Jerez-GrandPrix Formula NRD 2021 3 16 * NRD 1 -Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_02_28_13_29_02-34P1   
Practice1
Circuito de Jerez-GrandPrix Formula NRD 2021 5 59 * NRD 1 -Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_02_28_09_16_26-53P1   
Practice1
Circuito de Jerez-GrandPrix Formula NRD 2021 1 7 * NRD 1 -Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_02_28_02_04_23-67P1   
Practice1
Circuito de Jerez-GrandPrix Formula NRD 2021 5 51 * NRD 1 -Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_02_27_23_39_15-27P1   
Practice1
Circuito de Jerez-GrandPrix Formula NRD 2021 1 17 * NRD 1 -Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_02_27_15_43_36-78P1
Practice1
Circuito de Jerez-GrandPrix Formula NRD 2021 2 34 * NRD 1 -Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_02_27_14_53_21-09P1   
Practice1
Circuito de Jerez-GrandPrix Formula NRD 2021 4 41 * NRD 1 -Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_02_27_12_38_35-14P1   
Practice1
Circuito de Jerez-GrandPrix Formula NRD 2021 3 62 * NRD 1 -Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_02_27_02_00_20-23P1   
Practice1
Circuito de Jerez-GrandPrix Formula NRD 2021 1 36 * NRD 1 -Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_02_27_01_02_14-69P1   
Practice1
Circuito de Jerez-GrandPrix Formula NRD 2021 4 54 * NRD 1 -Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_02_26_10_07_09-98P1   
Practice1
Circuito de Jerez-GrandPrix Formula NRD 2021 1 24 * NRD 1 -Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_02_25_23_58_02-35P1   
Practice1
Circuito de Jerez-GrandPrix Formula NRD 2021 2 27 * NRD 1 -Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_02_25_21_47_58-50R1
Race
Autodromo Nazionale Di Monza Formula NRD 2020 16 39 * NRD 3 - PluginTest F:1x T:1x D:100%
2021_02_25_20_38_58-75WU   
Warmup
Autodromo Nazionale Di Monza Formula NRD 2020 16 3 * NRD 3 - PluginTest F:1x T:1x D:100%
2021_02_25_20_21_44-42Q1   
Qualify
Autodromo Nazionale Di Monza Formula NRD 2020 16 6 * NRD 3 - PluginTest F:1x T:1x D:100%
2021_02_25_21_07_20-79P1
Practice1
Circuito de Jerez-GrandPrix Formula NRD 2021 4 34 * NRD 1 -Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_02_25_17_11_36-12P1   
Practice1
Circuito de Jerez-GrandPrix Formula NRD 2021 4 99 * NRD 1 -Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_02_25_12_45_58-79P1   
Practice1
Circuito de Jerez-GrandPrix Formula NRD 2021 1 9 * NRD 1 -Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_02_25_02_28_20-09P1
Practice1
Circuito de Jerez-GrandPrix Formula NRD 2021 1 32 * NRD 1 -Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_02_25_01_34_37-96P1   
Practice1
Circuito de Jerez-GrandPrix Formula NRD 2021 1 40 * NRD 1 -Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_02_25_00_37_26-37P1   
Practice1
Circuito de Jerez-GrandPrix Formula NRD 2021 4 51 * NRD 1 -Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_02_24_20_56_51-68P1   
Practice1
Circuito de Jerez-GrandPrix Formula NRD 2021 4 52 * NRD 1 -Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_02_24_19_03_05-23P1   
Practice1
Circuito de Jerez-GrandPrix Formula NRD 2021 1 18 * NRD 1 -Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_02_24_18_12_50-97P2   
Practice2
Circuito de Jerez-GrandPrix Formula NRD 2021 4 46 * NRD 1 -Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_02_24_16_22_03-64P1   
Practice1
Circuito de Jerez-GrandPrix Formula NRD 2021 4 46 * NRD 1 -Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_02_24_01_36_58-83P1   
Practice1
Circuito de Jerez-GrandPrix Formula NRD 2021 5 91 * NRD 1 -Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_02_23_19_12_03-72P1   
Practice1
Circuito de Jerez-GrandPrix Formula NRD 2021 1 24 * NRD 1 -Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_02_23_11_50_37-18P1   
Practice1
Circuito de Jerez-GrandPrix Formula NRD 2021 1 7 * NRD 1 -Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_02_23_01_20_13-01P1   
Practice1
Circuito de Jerez-GrandPrix Formula NRD 2021 2 37 * NRD 1 -Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_02_23_00_04_14-10P1   
Practice1
Circuito de Jerez-GrandPrix Formula NRD 2021 1 19 * NRD 1 -Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_02_22_23_34_30-10P1   
Practice1
Circuito de Jerez-GrandPrix Formula NRD 2021 5 36 * NRD 1 -Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_02_22_22_04_17-97P1   
Practice1
Circuito de Jerez-GrandPrix Formula NRD 2021 2 7 * NRD 1 -Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_02_22_20_30_13-27P1   
Practice1
Circuito de Jerez-GrandPrix Formula NRD 2021 1 9 * NRD 1 -Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_02_22_12_13_17-30P1
Practice1
Circuito de Jerez-GrandPrix Formula NRD 2021 1 34 * NRD 1 -Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_02_22_01_40_52-42P1   
Practice1
Circuito de Jerez-GrandPrix Formula NRD 2021 1 6 * NRD 1 -Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
2021_02_22_01_32_01-59P1   
Practice1
Circuito de Jerez-GrandPrix Formula NRD 2021 3 37 * NRD 1 -Formula NRD Pract F:1x T:1x D:100%
NRD Endurance Daytona
Race_2021_02_21_22_47_13
Race
Daytona Road Course Ginetta G60-LT-P1 14 97 * NRD Endurance Race F:1x T:3x D:100%
2021_02_21_19_55_55-17P2
Practice2
Daytona Road Course Ginetta G60-LT-P1 3 18 * NRD 1 - Endurance Practice F:1x T:3x D:100%
2021_02_21_18_44_39-61P1   
Practice1
Daytona Road Course Ginetta G60-LT-P1 1 4 * NRD 1 - Endurance Practice F:1x T:3x D:100%
2021_02_21_16_45_32-16P1   
Practice1
Daytona Road Course Ginetta G60-LT-P1 1 22 * NRD 1 - Endurance Practice F:1x T:3x D:100%
2021_02_21_03_03_22-93P1   
Practice1
Daytona Road Course Ginetta G60-LT-P1 2 79 * NRD 1 - Endurance Practice F:1x T:3x D:100%
2021_02_21_01_18_37-29P1   
Practice1
Daytona Road Course Ginetta G60-LT-P1 1 12 * NRD 1 - Endurance Practice F:1x T:3x D:100%
2021_02_21_00_00_28-15P1   
Practice1
Daytona Road Course Ginetta G60-LT-P1 3 43 * NRD 1 - Endurance Practice F:1x T:3x D:100%
2021_02_20_19_13_40-80P1   
Practice1
Daytona Road Course Ginetta G60-LT-P1 1 6 * NRD 1 - Endurance Practice F:1x T:3x D:100%
2021_02_20_16_41_16-45P1   
Practice1
Daytona Road Course Ginetta G60-LT-P1 1 7 * NRD 1 - Endurance Practice F:1x T:3x D:100%
2021_02_20_16_31_52-72P1   
Practice1
Daytona Road Course Ginetta G60-LT-P1 1 13 * NRD 1 - Endurance Practice F:1x T:3x D:100%
2021_02_20_16_13_07-30P1   
Practice1
Daytona Road Course Ginetta G60-LT-P1 3 66 * NRD 1 - Endurance Practice F:1x T:3x D:100%
2021_02_20_13_24_07-08P1   
Practice1
Daytona Road Course Ginetta G60-LT-P1 1 4 * NRD 1 - Endurance Practice F:1x T:3x D:100%
2021_02_20_09_13_30-86P1
Practice1
Daytona Road Course Ginetta G60-LT-P1 1 29 * NRD 1 - Endurance Practice F:1x T:3x D:100%
2021_02_20_04_11_01-22P1   
Practice1
Daytona Road Course Ginetta G60-LT-P1 1 17 * NRD 1 - Endurance Practice F:1x T:3x D:100%
2021_02_20_02_40_18-22P1   
Practice1
Daytona Road Course Ginetta G60-LT-P1 3 124 * NRD 1 - Endurance Practice F:1x T:3x D:100%
2021_02_19_23_15_00-38P1   
Practice1
Daytona Road Course Ginetta G60-LT-P1 17 29 * NRD 1 - Endurance Practice F:1x T:3x D:100%
2021_02_19_21_28_05-29P1
Practice1
Daytona Road Course Ginetta G60-LT-P1 4 63 * NRD 1 - Endurance Practice F:1x T:3x D:100%
2021_02_19_18_25_26-96R1
Race
Daytona Road Course Ginetta 2 1 * NRD 1 - Endurance Practice F:1x T:3x D:100%
2021_02_19_18_12_28-85P1
Practice1
Daytona Road Course Ginetta G60-LT-P1 2 43 * NRD 1 - Endurance Practice F:1x T:3x D:100%
2021_02_19_16_24_01-13P3   
Practice3
Daytona Road Course Ginetta G60-LT-P1 1 42 * NRD 1 - Endurance Practice F:1x T:3x D:100%
2021_02_19_14_00_20-82P2   
Practice2
Daytona Road Course Ginetta G60-LT-P1 1 41 * NRD 1 - Endurance Practice F:1x T:3x D:100%
2021_02_19_12_46_54-34P1   
Practice1
Daytona Road Course Ginetta G60-LT-P1 3 51 * NRD 1 - Endurance Practice F:1x T:3x D:100%
2021_02_19_01_07_13-02P1   
Practice1
Daytona Road Course Ginetta G60-LT-P1 6 82 * NRD 1 - Endurance Practice F:1x T:3x D:100%
2021_02_18_21_10_37-07P1   
Practice1
Daytona Road Course Ginetta G60-LT-P1 2 30 * NRD 1 - Endurance Practice F:1x T:3x D:100%
2021_02_18_17_50_42-99P1   
Practice1
Daytona Road Course Ginetta G60-LT-P1 5 43 * NRD 1 - Endurance Practice F:1x T:3x D:100%
2021_02_18_16_41_07-13P1   
Practice1
Daytona Road Course Ginetta G60-LT-P1 3 59 * NRD 1 - Endurance Practice F:1x T:3x D:100%
Qualifying_2021_02_17_22_34_19
Qualify
Daytona Road Course Ginetta G60-LT-P1 12 55 * NRD Endurance Race F:1x T:3x D:100%
2021_02_17_18_52_43-85P1
Practice1
Daytona Road Course Ginetta G60-LT-P1 1 12 * NRD 1 - Endurance Practice F:1x T:3x D:100%
2021_02_17_17_41_09-46P1   
Practice1
Daytona Road Course Ginetta G60-LT-P1 3 99 * NRD 1 - Endurance Practice F:1x T:3x D:100%
2021_02_17_12_51_14-23P1   
Practice1
Daytona Road Course Ginetta G60-LT-P1 1 41 * NRD 1 - Endurance Practice F:1x T:3x D:100%
2021_02_17_00_17_11-55P1
Practice1
Daytona Road Course Ginetta G60-LT-P1 4 76 * NRD 1 - Endurance Practice F:1x T:3x D:100%
2021_02_16_21_01_01-91P1   
Practice1
Daytona Road Course Ginetta G60-LT-P1 5 103 * NRD 1 - Endurance Practice F:1x T:3x D:100%
2021_02_16_13_24_51-08P1   
Practice1
Daytona Road Course Ginetta G60-LT-P1 3 44 * NRD 1 - Endurance Practice F:1x T:3x D:100%
2021_02_15_21_50_05-07P1   
Practice1
Daytona Road Course Ginetta G60-LT-P1 1 22 * NRD 1 - Endurance Practice F:1x T:3x D:100%
2021_02_15_20_07_37-36P1   
Practice1
Daytona Road Course Ginetta G60-LT-P1 1 31 * NRD 1 - Endurance Practice F:1x T:3x D:100%
2021_02_15_19_21_45-63P1   
Practice1
Daytona Road Course Ginetta G60-LT-P1 2 31 * NRD 1 - Endurance Practice F:1x T:3x D:100%
2021_02_15_16_31_35-72P1
Practice1
Daytona Road Course Ginetta G60-LT-P1 3 37 * NRD 1 - Endurance Practice F:1x T:3x D:100%
2021_02_15_10_18_51-07P1   
Practice1
Daytona Road Course Ginetta G60-LT-P1 1 8 * NRD 1 - Endurance Practice F:1x T:3x D:100%
2021_02_14_23_47_33-67R1
Race
Daytona Road Course Ginetta G60-LT-P1 11 16 @ NRD Endurance Race F:1x T:3x D:100%
2021_02_14_23_10_45-32Q1
Qualify
Daytona Road Course Ginetta G60-LT-P1 13 51 @ NRD Endurance Race F:1x T:3x D:100%
2021_02_14_22_42_38-60Q1
Qualify
Daytona Road Course Ginetta G60-LT-P1 13 27 @ NRD Endurance Race F:1x T:3x D:100%
Qualifying_2021_02_14_22_10_49
Qualify
Daytona Road Course Ginetta G60-LT-P1 13 51 * NRD Endurance Race F:1x T:3x D:100%
2021_02_14_14_34_23-41P1
Practice1
Daytona Road Course Ginetta G60-LT-P1 1 26 * NRD 1 - Endurance Practice F:1x T:3x D:100%
2021_02_14_12_16_31-09P1   
Practice1
Daytona Road Course Ginetta G60-LT-P1 1 18 * NRD 1 - Endurance Practice F:1x T:3x D:100%
2021_02_14_11_11_14-16P1   
Practice1
Daytona Road Course Ginetta G60-LT-P1 1 37 * NRD 1 - Endurance Practice F:1x T:3x D:100%
2021_02_14_03_09_26-05P1
Practice1
Daytona Road Course Ginetta G60-LT-P1 5 192 * NRD 1 - Endurance Practice F:1x T:3x D:100%
2021_02_13_22_55_26-03P1   
Practice1
Daytona Road Course Ginetta G60-LT-P1 13 79 * NRD 1 - Endurance Practice F:1x T:3x D:100%
2021_02_13_19_00_10-54P1   
Practice1
Daytona Road Course Ginetta G60-LT-P1 1 17 * NRD 1 - Endurance Practice F:1x T:3x D:100%
2021_02_13_17_39_09-54P1   
Practice1
Daytona Road Course Ginetta G60-LT-P1 1 6 * NRD 1 - Endurance Practice F:1x T:3x D:100%
2021_02_13_16_49_03-53P1   
Practice1
Daytona Road Course Ginetta G60-LT-P1 3 67 * NRD 1 - Endurance Practice F:1x T:3x D:100%
2021_02_13_11_55_04-32P1   
Practice1
Daytona Road Course Ginetta G60-LT-P1 1 26 * NRD 1 - Endurance Practice F:1x T:3x D:100%
2021_02_13_10_19_52-66P1
Practice1
Daytona Road Course Ginetta G60-LT-P1 1 30 * NRD 1 - Endurance Practice F:1x T:3x D:100%
2021_02_13_04_16_34-62P2   
Practice2
Daytona Road Course Ginetta G60-LT-P1 3 45 * NRD 1 - Endurance Practice F:1x T:3x D:100%
2021_02_13_03_07_21-80P1   
Practice1
Daytona Road Course Ginetta G60-LT-P1 10 87 * NRD 1 - Endurance Practice F:1x T:3x D:100%
2021_02_12_22_54_09-10P1   
Practice1
Daytona Road Course Ginetta G60-LT-P1 1 10 * NRD 1 - Endurance Practice F:1x T:3x D:100%
2021_02_12_22_35_43-16P1   
Practice1
Daytona Road Course Ginetta G60-LT-P1 7 67 * NRD 1 - Endurance Practice F:1x T:3x D:100%
2021_02_12_20_00_24-97P1
Practice1
Daytona Road Course Ginetta G60-LT-P1 1 18 * NRD 1 - Endurance Practice F:1x T:3x D:100%
2021_02_12_19_19_43-67P1   
Practice1
Daytona Road Course Ginetta G60-LT-P1 1 5 * NRD 1 - Endurance Practice F:1x T:3x D:100%
2021_02_12_17_38_08-36P1
Practice1
Daytona Road Course LMP1 1 12 * NRD 1 - Endurance Practice F:1x T:3x D:100%
2021_02_12_16_37_38-24P1
Practice1
Daytona Road Course Ginetta G60-LT-P1 2 45 * NRD 1 - Endurance F:1x T:3x D:100%
2021_02_12_14_40_46-72P1   
Practice1
Daytona Road Course Ginetta G60-LT-P1 7 228 * NRD 1 - Endurance F:1x T:3x D:100%
2021_02_12_01_30_26-56P1   
Practice1
Daytona Road Course Ginetta G60-LT-P1 1 27 * NRD 1 - Endurance F:1x T:3x D:100%
2021_02_12_00_29_08-68P2   
Practice2
Daytona Road Course Ginetta G60-LT-P1 13 92 * NRD 1 - Endurance F:1x T:3x D:100%
2021_02_11_20_28_59-71P1   
Practice1
Daytona Road Course Ginetta G60-LT-P1 9 133 * NRD 1 - Endurance F:1x T:3x D:100%
2021_02_11_16_24_32-33P1   
Practice1
Daytona Road Course Ginetta G60-LT-P1 1 6 * NRD 1 - Endurance F:1x T:3x D:100%
2021_02_11_14_45_12-51P1   
Practice1
Daytona Road Course Ginetta G60-LT-P1 6 103 * NRD 1 - Endurance F:1x T:3x D:100%
2021_02_11_11_30_55-56P1   
Practice1
Daytona Road Course Ginetta G60-LT-P1 1 18 * NRD 1 - Endurance F:1x T:3x D:100%
2021_02_11_00_25_39-82P1   
Practice1
Daytona Road Course Ginetta G60-LT-P1 3 30 * NRD 1 - Endurance F:1x T:3x D:100%
2021_02_10_23_21_09-97P1   
Practice1
Daytona Road Course Ginetta G60-LT-P1 1 8 * NRD 1 - Endurance F:1x T:3x D:100%
2021_02_10_22_40_11-56P1   
Practice1
Daytona Road Course Ginetta G60-LT-P1 1 44 * NRD 1 - Endurance F:1x T:3x D:100%
2021_02_10_21_38_32-67P1   
Practice1
Daytona Road Course Ginetta G60-LT-P1 5 67 * NRD 1 - Endurance F:1x T:3x D:100%
2021_02_10_16_46_57-73P1
Practice1
Daytona Road Course Ginetta G60-LT-P1 1 9 * NRD 1 - Endurance F:1x T:3x D:100%
2021_02_10_16_36_27-06P1   
Practice1
Daytona Road Course Ginetta G60-LT-P1 2 64 * NRD 1 - Endurance F:1x T:3x D:100%
2021_02_10_15_10_13-89P1   
Practice1
Daytona Road Course Ginetta G60-LT-P1 1 52 * NRD 1 - Endurance F:1x T:3x D:100%
2021_02_10_13_17_24-84P1   
Practice1
Daytona Road Course Ginetta G60-LT-P1 1 43 * NRD 1 - Endurance F:1x T:3x D:100%
2021_02_10_04_09_11-03P1   
Practice1
Daytona Road Course Ginetta G60-LT-P1 2 62 * NRD 1 - Endurance F:1x T:3x D:100%
2021_02_10_02_12_19-07P1   
Practice1
Daytona Road Course Ginetta G60-LT-P1 2 94 * NRD 1 - Endurance F:1x T:3x D:100%
2021_02_10_00_16_35-12P1   
Practice1
Daytona Road Course Ginetta G60-LT-P1 1 23 * NRD 1 - Endurance F:1x T:3x D:100%
2021_02_09_22_01_27-09P1
Practice1
Daytona Road Course LMP1 1 7 * NRD 1 - Endurance F:1x T:3x D:100%
2021_02_09_21_45_20-52P2   
Practice2
Daytona Road Course Blancpain Endurance Series 2016 16 12 * NRD 1 - Endurance F:1x T:3x D:100%
2021_02_09_21_09_49-81P1   
Practice1
Daytona Road Course Ginetta G60-LT-P1 6 54 * NRD 1 - Endurance F:1x T:3x D:100%
2021_02_09_19_05_11-98P1   
Practice1
Daytona Road Course Ginetta G60-LT-P1 1 71 * NRD 1 - Endurance F:1x T:3x D:100%
2021_02_09_17_29_29-35P1   
Practice1
Daytona Road Course Ginetta G60-LT-P1 1 51 * NRD 1 - Endurance F:1x T:3x D:100%
2021_02_09_16_18_05-59P1   
Practice1
Daytona Road Course Ginetta G60-LT-P1 2 7 * NRD 1 - Endurance F:1x T:3x D:100%
2021_02_09_12_30_17-25P1   
Practice1
Daytona Road Course ADAC GT Masters 2016 2 21 * NRD 1 - Endurance F:1x T:3x D:100%
2021_02_09_11_42_01-40P1   
Practice1
Daytona Road Course Pirelli World Challenge GT 2016 1 9 * NRD 1 - Endurance F:1x T:3x D:100%
2021_02_09_02_26_28-19P1   
Practice1
Daytona Road Course Ginetta G60-LT-P1 1 156 * NRD 1 - Endurance F:1x T:3x D:100%
2021_02_08_23_43_17-90P1   
Practice1
Daytona Road Course Ginetta G60-LT-P1 1 30 * NRD 1 - Endurance F:1x T:3x D:100%
2021_02_08_20_12_16-12P1   
Practice1
Daytona Road Course Ginetta G60-LT-P1 2 28 * NRD 1 - Endurance F:1x T:3x D:100%
2021_02_08_18_18_01-96P1
Practice1
Daytona Road Course Ginetta G60-LT-P1 4 74 * NRD 1 - Endurance F:2x T:1x D:100%
2021_02_08_12_54_36-27P1   
Practice1
Daytona Road Course Australian GT 2016 1 5 * NRD 1 - Endurance F:2x T:1x D:100%
2021_02_07_22_28_02-88P2   
Practice2
Daytona Road Course IMSA weathertech sportscar cham 17 45 * NRD 1 - Endurance F:2x T:1x D:100%
2021_02_07_20_32_14-50P1   
Practice1
Daytona Road Course ADAC GT Masters 2016 26 48 * NRD 1 - Endurance F:2x T:1x D:100%
2021_02_07_14_20_16-09P1   
Practice1
Daytona Road Course ADAC Zurich 24H 2016 1 18 * NRD 1 - Endurance F:2x T:1x D:100%
2021_02_07_13_07_23-09P1   
Practice1
Daytona Road Course Ginetta G60-LT-P1 1 22 * NRD 1 - Endurance F:2x T:1x D:100%
2021_02_07_01_50_06-90P1
Practice1
Daytona Road Course Michelin GT3 Le Mans Cup 2016 1 20 * NRD 1 - Endurance F:2x T:1x D:100%
2021_02_07_01_33_10-38P1   
Practice1
Daytona Road Course Michelin GT3 Le Mans Cup 2016 7 31 * NRD 1 - Endurance F:2x T:1x D:100%
2021_02_07_00_02_23-70R1
Race
Daytona Road Course Ginetta G60-LT-P1 6 18 * NRD 1 - Endurance F:2x T:1x D:100%
2021_02_06_23_18_55-12R1
Race
Daytona Road Course Ginetta G60-LT-P1 6 2 * NRD 1 - Endurance F:2x T:1x D:100%
2021_02_06_23_14_16-14Q1   
Qualify
Daytona Road Course Ginetta G60-LT-P1 6 5 * NRD 1 - Endurance F:2x T:1x D:100%
2021_02_06_23_04_21-69P1
Practice1
Daytona Road Course LMP1 12 103 * NRD 1 - Endurance F:1x T:1x D:100%
2021_02_06_18_45_30-14P1
Practice1
Hockenheim Classic NRD Ginetta G60-LT-P1 1 22 * NRD 1 - Endurance F:1x T:1x D:100%
2021_02_06_17_41_31-13P1
Practice1
Daytona Road Course Ginetta G60-LT-P1 1 49 * NRD 1 - Endurance F:1x T:1x D:100%
2021_02_06_16_02_31-79P1   
Practice1
Daytona Road Course Ginetta G60-LT-P1 1 2 * NRD 1 - Endurance F:1x T:1x D:100%
2021_02_06_15_08_46-02P1   
Practice1
Daytona Road Course Ginetta G60-LT-P1 4 50 * NRD 1 - Endurance F:1x T:1x D:100%
2021_02_06_14_02_05-77P1   
Practice1
Daytona Road Course Ginetta G60-LT-P1 1 5 * NRD 1 - Endurance F:1x T:1x D:100%
2021_02_06_13_51_01-09P1   
Practice1
Daytona Road Course Ginetta G60-LT-P1 2 28 * NRD 1 - Endurance F:1x T:1x D:100%
2021_02_06_12_53_43-37P1   
Practice1
Daytona Road Course IMSA weathertech sportscar cham 1 35 * NRD 1 - Endurance F:1x T:1x D:100%
2021_02_06_09_07_18-19P2   
Practice2
Daytona Road Course Ginetta G60-LT-P1 2 10 * NRD 1 - Endurance F:1x T:1x D:100%
2021_02_06_08_52_43-70P1   
Practice1
Daytona Road Course Ginetta G60-LT-P1 1 75 * NRD 1 - Endurance F:1x T:1x D:100%
2021_02_06_01_50_53-88P1   
Practice1
Daytona Road Course Ginetta G60-LT-P1 1 24 * NRD 1 - Endurance F:1x T:1x D:100%
2021_02_05_23_37_26-17P1   
Practice1
Daytona Road Course Ginetta G60-LT-P1 4 34 * NRD 1 - Endurance F:1x T:1x D:100%
2021_02_05_21_43_22-65R1
Race
Daytona Road Course Ginetta G60-LT-P1 6 18 * NRD 1 - Endurance F:1x T:1x D:100%
2021_02_05_21_10_54-79R1
Race
Daytona Road Course Ginetta G60-LT-P1 7 3 * NRD 1 - Endurance F:1x T:1x D:100%
2021_02_05_20_59_19-89P1
Practice1
Daytona Road Course Blancpain Endurance Series 2016 8 42 * NRD 1 - Endurance F:1x T:1x D:100%
2021_02_05_18_37_08-52P1   
Practice1
Daytona Road Course Ginetta G60-LT-P1 1 10 * NRD 1 - Endurance F:1x T:1x D:100%
2021_02_05_17_29_07-46P2
Practice2
Hockenheim Classic NRD Global Endurance Mod 26 4 * NRD 1 - Endurance F:1x T:1x D:100%
2021_02_05_13_38_21-07P1
Practice1
Circuit des 24 Heures Ginetta G60-LT-P1 1 17 * NRD 1 - Endurance F:1x T:1x D:100%
2021_02_05_02_40_39-57P1   
Practice1
Circuit des 24 Heures Ginetta G60-LT-P1 2 21 * NRD 1 - Endurance F:1x T:1x D:100%
2021_02_04_22_27_12-16P1   
Practice1
Circuit des 24 Heures Ginetta G60-LT-P1 5 25 * NRD 1 - Endurance F:1x T:1x D:100%
2021_02_04_16_38_24-18R1
Race
Autodromo Nazionale Di Monza Formula NRD 2020 16 37 * NRD 3 - PluginTest F:1x T:1x D:100%
2021_02_04_15_34_33-22Q2   
Qualify2
Autodromo Nazionale Di Monza Formula NRD 2020 16 6 * NRD 3 - PluginTest F:1x T:1x D:100%
2021_02_04_15_24_17-86Q1   
Qualify
Autodromo Nazionale Di Monza Formula NRD 2020 16 3 * NRD 3 - PluginTest F:1x T:1x D:100%
2021_02_04_15_17_34-67P1   
Practice1
Autodromo Nazionale Di Monza Formula NRD 2020 16 3 * NRD 3 - PluginTest F:1x T:1x D:100%
2021_02_04_14_56_28-62Q2
Qualify2
Autodromo Nazionale Di Monza Formula NRD 2020 16 3 * NRD 3 - PluginTest F:1x T:1x D:100%
2021_02_04_14_50_12-93Q1   
Qualify
Autodromo Nazionale Di Monza Formula NRD 2020 16 5 * NRD 3 - PluginTest F:1x T:1x D:100%
2021_02_04_14_40_41-30P1   
Practice1
Autodromo Nazionale Di Monza Formula NRD 2020 16 3 * NRD 3 - PluginTest F:1x T:1x D:100%
2021_02_04_18_16_38-29P1
Practice1
Circuit des 24 Heures Ginetta G60-LT-P1 1 4 * NRD 1 - Endurance F:1x T:1x D:100%
2021_02_03_22_41_15-99P1   
Practice1
Circuit des 24 Heures Ginetta G60-LT-P1 7 29 * NRD 1 - Endurance F:1x T:1x D:100%
2021_02_03_19_29_11-91P1   
Practice1
Circuit des 24 Heures 12H de Bathurst 2016 1 6 * NRD 1 - Endurance F:1x T:1x D:100%
2021_02_03_18_58_19-06P1   
Practice1
Circuit des 24 Heures Ginetta G60-LT-P1 1 5 * NRD 1 - Endurance F:1x T:1x D:100%
2021_02_03_17_56_38-61P1   
Practice1
Circuit des 24 Heures Ginetta G60-LT-P1 3 14 * NRD 1 - Endurance F:1x T:1x D:100%
2021_02_03_16_30_25-99R1
Race
Autodromo Nazionale Di Monza Formula NRD 2020 17 42 * NRD 3 - PluginTest F:1x T:1x D:100%
2021_02_03_15_06_20-87P1   
Practice1
Autodromo Nazionale Di Monza Formula NRD 2020 17 7 * NRD 3 - PluginTest F:1x T:1x D:100%
2021_02_03_14_48_51-56Q2
Qualify2
Autodromo Nazionale Di Monza Formula NRD 2020 17 6 * NRD 3 - PluginTest F:1x T:1x D:100%
2021_02_03_14_38_17-14Q1   
Qualify
Autodromo Nazionale Di Monza Formula NRD 2020 17 5 * NRD 3 - PluginTest F:1x T:1x D:100%
2021_02_03_14_28_21-80P1   
Practice1
Autodromo Nazionale Di Monza Formula NRD 2020 17 2 * NRD 3 - PluginTest F:1x T:1x D:100%
2021_02_03_16_30_23-74P1
Practice1
Circuit des 24 Heures Ginetta G60-LT-P1 1 4 * NRD 1 - Endurance F:1x T:1x D:100%
2021_02_03_00_31_43-33P2   
Practice2
Circuit des 24 Heures Ginetta G60-LT-P1 1 8 * NRD 1 - Endurance F:1x T:1x D:100%
2021_02_02_21_15_36-98R1
Race
Autodromo Nazionale Di Monza Formula NRD 2020 17 10 * NRD 3 - PluginTest F:1x T:1x D:100%
2021_02_02_20_57_06-04WU   
Warmup
Autodromo Nazionale Di Monza Formula NRD 2020 17 3 * NRD 3 - PluginTest F:1x T:1x D:100%
2021_02_02_20_49_37-38Q2   
Qualify2
Autodromo Nazionale Di Monza Formula NRD 2020 17 6 * NRD 3 - PluginTest F:1x T:1x D:100%
2021_02_02_20_39_06-40Q1   
Qualify
Autodromo Nazionale Di Monza Formula NRD 2020 17 8 * NRD 3 - PluginTest F:1x T:1x D:100%
2021_02_03_00_02_39-93P1
Practice1
Circuit des 24 Heures Ginetta G60-LT-P1 4 30 * NRD 1 - Endurance F:1x T:1x D:100%
2021_02_02_19_56_51-89P1   
Practice1
Circuit des 24 Heures Ginetta G60-LT-P1 3 11 * NRD 1 - Endurance F:1x T:1x D:100%
2021_02_02_19_14_59-65R1
Race
Autodromo Nazionale Di Monza Formula NRD 2020 16 36 * NRD 3 - PluginTest F:1x T:1x D:100%
2021_02_02_18_09_12-83WU   
Warmup
Autodromo Nazionale Di Monza Formula NRD 2020 16 3 * NRD 3 - PluginTest F:1x T:1x D:100%
2021_02_02_18_01_52-93Q2   
Qualify2
Autodromo Nazionale Di Monza Formula NRD 2020 16 5 * NRD 3 - PluginTest F:1x T:1x D:100%
2021_02_02_17_51_12-98Q1   
Qualify
Autodromo Nazionale Di Monza Formula NRD 2020 16 7 * NRD 3 - PluginTest F:1x T:1x D:100%
2021_02_02_17_36_24-62P1   
Practice1
Autodromo Nazionale Di Monza Formula NRD 2020 16 6 * NRD 3 - PluginTest F:1x T:1x D:100%
2021_02_02_15_44_07-36R1
Race
Autodromo Nazionale Di Monza Formula NRD 2020 16 14 * NRD 3 - PluginTest F:1x T:1x D:100%
2021_02_02_15_00_18-58P1   
Practice1
Autodromo Nazionale Di Monza Formula NRD 2020 16 14 * NRD 3 - PluginTest F:1x T:1x D:100%
2021_02_02_18_45_46-33P1
Practice1
Circuit des 24 Heures Ginetta G60-LT-P1 3 54 * NRD 1 - Endurance F:1x T:1x D:100%
2021_02_02_12_05_38-84P1   
Practice1
Circuit des 24 Heures Ginetta G60-LT-P1 1 9 * NRD 1 - Endurance F:1x T:1x D:100%
2021_02_02_11_14_19-48P1   
Practice1
Circuit des 24 Heures Ginetta G60-LT-P1 1 3 * NRD 1 - Endurance F:1x T:1x D:100%
2021_02_01_23_58_03-28P1   
Practice1
Circuit des 24 Heures Ginetta G60-LT-P1 1 14 * NRD 1 - Endurance F:1x T:1x D:100%
2021_02_01_21_56_00-74R1
Race
Autodromo Nazionale Di Monza Formula NRD 2020 16 43 * NRD 3 - PluginTest F:1x T:1x D:100%
2021_02_01_22_24_39-72P1
Practice1
Circuit des 24 Heures Ginetta G60-LT-P1 1 24 * NRD 1 - Endurance F:1x T:1x D:100%
2021_02_01_20_38_13-09R1
Race
Autodromo Nazionale Di Monza Formula NRD 2020 16 22 * NRD 3 - PluginTest F:1x T:1x D:100%
2021_02_01_19_59_33-27WU   
Warmup
Autodromo Nazionale Di Monza Formula NRD 2020 16 4 * NRD 3 - PluginTest F:1x T:1x D:100%
2021_02_01_19_52_06-58Q2   
Qualify2
Autodromo Nazionale Di Monza Formula NRD 2020 16 5 * NRD 3 - PluginTest F:1x T:1x D:100%
2021_02_01_19_41_35-52Q1   
Qualify
Autodromo Nazionale Di Monza Formula NRD 2020 16 8 * NRD 3 - PluginTest F:1x T:1x D:100%
2021_02_01_19_27_03-99P1   
Practice1
Autodromo Nazionale Di Monza Formula NRD 2020 16 9 * NRD 3 - PluginTest F:1x T:1x D:100%
2021_02_01_18_47_15-33R1
Race
Autodromo Nazionale Di Monza Formula NRD 2020 16 41 * NRD 3 - PluginTest F:1x T:1x D:100%
2021_02_01_20_06_50-41P1
Practice1
Circuit des 24 Heures Ginetta G60-LT-P1 3 9 * NRD 1 - Endurance F:1x T:1x D:100%
2021_02_01_01_01_25-78P1
Practice1
Circuit des 24 Heures Ginetta G60-LT-P1 8 53 * NRD 1 - Endurance F:1x T:1x D:100%
2021_01_31_22_18_50-85P1   
Practice1
Circuit des 24 Heures Ginetta G60-LT-P1 6 39 * NRD 1 - Endurance F:1x T:1x D:100%
2021_01_31_17_53_25-18P1   
Practice1
Circuit des 24 Heures LMP1 1 3 * NRD 1 - Endurance F:1x T:1x D:100%
2021_01_31_17_40_48-75P1   
Practice1
Circuit des 24 Heures LMP1 1 5 * NRD 1 - Endurance F:1x T:1x D:100%
2021_01_31_17_20_29-46P1   
Practice1
Circuit des 24 Heures LMP1 1 4 * NRD 1 - Endurance F:1x T:1x D:100%
2021_01_31_01_53_54-64P1   
Practice1
Circuit des 24 Heures Ginetta G60-LT-P1 5 15 * NRD 1 - Endurance F:1x T:1x D:100%
2021_01_31_00_53_59-30P1   
Practice1
Circuit des 24 Heures LMP1 16 68 * NRD 1 - Endurance F:1x T:1x D:100%
2021_01_30_20_33_34-39P1   
Practice1
Circuit des 24 Heures Pirelli World Challenge GT 2016 4 38 * NRD 1 - Endurance F:1x T:1x D:100%
2021_01_30_14_20_57-91P1   
Practice1
Circuit des 24 Heures Ginetta G60-LT-P1 1 3 * NRD 1 - Endurance F:1x T:1x D:100%
2021_01_30_14_07_24-67P1   
Practice1
Circuit des 24 Heures Ginetta G60-LT-P1 5 18 * NRD 1 - Endurance F:1x T:1x D:100%
2021_01_30_00_18_42-71P1   
Practice1
Circuit des 24 Heures LMP1 3 3 * NRD 1 - Endurance F:1x T:1x D:100%
2021_01_29_23_59_24-27R1
Race
Circuit des 24 Heures Ginetta G60-LT-P1 15 4 * NRD 1 - Endurance F:1x T:1x D:100%
2021_01_29_23_39_25-40P1
Practice1
Circuit des 24 Heures Ginetta G60-LT-P1 5 17 * NRD 1 - Endurance F:1x T:1x D:100%
2021_01_29_22_11_43-54R1
Race
Autodromo Nazionale Di Monza Formula NRD 2020 16 44 * NRD 3 - PluginTest F:1x T:1x D:100%
2021_01_29_20_37_45-34Q1   
Qualify
Autodromo Nazionale Di Monza Formula NRD 2020 16 8 * NRD 3 - PluginTest F:1x T:1x D:100%
2021_01_29_20_15_55-19R1
Race
Spa Francorchamps Formula NRD 2020 17 3 * NRD 3 - PluginTest F:1x T:1x D:100%
2021_01_29_21_32_18-69P1
Practice1
Circuit des 24 Heures Ginetta G60-LT-P1 5 18 * NRD 1 - Endurance F:1x T:1x D:100%
2021_01_29_19_03_30-31R1
Race
Spa Francorchamps Formula NRD 2020 16 31 * NRD 3 - PluginTest F:1x T:1x D:100%
2021_01_29_17_47_44-43WU   
Warmup
Spa Francorchamps Formula NRD 2020 16 2 * NRD 3 - PluginTest F:1x T:1x D:100%
2021_01_29_17_28_47-92Q1   
Qualify
Spa Francorchamps Formula NRD 2020 16 7 * NRD 3 - PluginTest F:1x T:1x D:100%
2021_01_29_17_13_55-45P1   
Practice1
Spa Francorchamps Formula NRD 2020 16 3 * NRD 3 - PluginTest F:1x T:1x D:100%
2021_01_29_16_43_37-05R1
Race
Spa Francorchamps Formula NRD 2020 23 1 * NRD 3 - PluginTest F:1x T:1x D:100%
2021_01_29_16_38_17-65WU   
Warmup
Spa Francorchamps Formula NRD 2020 23 3 * NRD 3 - PluginTest F:1x T:1x D:100%
2021_01_29_16_28_42-46Q1   
Qualify
Spa Francorchamps Formula NRD 2020 23 6 * NRD 3 - PluginTest F:1x T:1x D:100%
2021_01_29_19_51_49-62P1
Practice1
Circuit des 24 Heures Ginetta G60-LT-P1 5 22 * NRD 1 - Endurance F:1x T:1x D:100%
2021_01_29_16_06_32-49P1
Practice1
Spa Francorchamps Formula NRD 2020 23 6 * NRD 3 - PluginTest F:1x T:1x D:100%
2021_01_29_00_37_31-85P1
Practice1
Circuit des 24 Heures Ginetta G60-LT-P1 6 46 * NRD 1 - Endurance F:1x T:1x D:100%
2021_01_28_20_28_16-77P1   
Practice1
Circuit des 24 Heures GT Open Internacional 2015 6 27 * NRD 1 - Endurance F:1x T:1x D:100%
2021_01_28_17_16_23-36P1   
Practice1
Circuit des 24 Heures Ginetta G60-LT-P1 2 11 * NRD 1 - Endurance F:1x T:1x D:100%
2021_01_28_00_08_43-61P1   
Practice1
Circuit des 24 Heures Pirelli World Challenge GT 2016 4 17 * NRD 1 - Endurance F:1x T:1x D:100%
2021_01_27_22_16_14-33P1   
Practice1
Circuit des 24 Heures IMSA weathertech sportscar cham 3 12 * NRD 1 - Endurance F:1x T:1x D:100%
2021_01_27_17_07_46-07P1   
Practice1
Circuit des 24 Heures Ginetta G60-LT-P1 3 13 * NRD 1 - Endurance F:1x T:1x D:100%
2021_01_27_01_53_43-43P2
Practice2
Circuit des 24 Heures Pirelli World Challenge GT 2016 17 54 * NRD 1 - Endurance F:1x T:1x D:100%
2021_01_26_22_07_26-25P1   
Practice1
Circuit des 24 Heures Ginetta G60-LT-P1 9 14 * NRD 1 - Endurance F:1x T:1x D:100%
2021_01_26_19_49_25-88P1   
Practice1
Circuit des 24 Heures Ginetta G60-LT-P1 6 29 * NRD 1 - Endurance F:1x T:1x D:100%
2021_01_26_17_06_31-22P1   
Practice1
Circuit des 24 Heures Ginetta G60-LT-P1 1 6 * NRD 1 - Endurance F:1x T:1x D:100%
2021_01_26_02_20_01-37P1
Practice1
Circuit des 24 Heures Ginetta G60-LT-P1 3 26 * NRD 1 - Endurance F:1x T:1x D:100%
2021_01_25_00_29_10-04R1
Race
Mugello Circuit Formula NRD 2020 11 27 * NRD 1 - Formula NRD F:1x T:1x D:100%
2021_01_24_23_29_22-63WU
Warmup
Mugello Circuit Formula NRD 2020 11 3 * NRD 1 - Formula NRD F:1x T:1x D:100%
2021_01_24_23_17_05-64R1
Race
Mugello Circuit Formula NRD 2020 12 15 * NRD 1 - Formula NRD F:1x T:1x D:100%
2021_01_24_22_47_54-15WU   
Warmup
Mugello Circuit Formula NRD 2020 12 3 * NRD 1 - Formula NRD F:1x T:1x D:100%
2021_01_24_22_42_28-69Q1   
Qualify
Mugello Circuit Formula NRD 2020 12 7 * NRD 1 - Formula NRD F:1x T:1x D:100%
2021_01_24_22_31_49-72P1   
Practice1
Mugello Circuit Formula NRD 2020 12 7 * NRD 1 - Formula NRD F:1x T:1x D:100%
2021_01_24_22_17_05-61P1
Practice1
Mugello Circuit Formula NRD 2020 12 4 * NRD 1 - Formula NRD F:1x T:1x D:100%
2021_01_24_22_05_16-42P1
Practice1
Mugello Circuit Formula NRD 2020 12 39 * NRD 1 - 2021 WET TEST F:1x T:1x D:100%
2021_01_24_19_19_47-70P1
Practice1
Mugello Circuit Formula NRD 2020 7 18 * NRD 1 - 2021 WET TEST F:1x T:1x D:100%
2021_01_24_16_01_05-21P1   
Practice1
Mugello Circuit Formula NRD 2020 6 11 * NRD 1 - 2021 WET TEST F:1x T:1x D:100%
2021_01_23_23_25_04-18P1   
Practice1
Mugello Circuit Formula NRD 2020 2 11 * NRD 1 - 2021 WET TEST F:1x T:1x D:100%
2021_01_23_21_48_33-87P1   
Practice1
Mugello Circuit Formula NRD 2020 1 13 * NRD 1 - 2021 WET TEST F:1x T:1x D:100%
2021_01_23_21_12_05-70P1   
Practice1
Mugello Circuit Formula NRD 2020 1 31 * NRD 1 - 2021 WET TEST F:1x T:1x D:100%
2021_01_23_11_21_13-13P1   
Practice1
Mugello Circuit Formula NRD 2020 1 5 * NRD 1 - 2021 WET TEST F:1x T:1x D:100%
2021_01_23_02_16_57-71P1   
Practice1
Mugello Circuit Formula NRD 2020 2 45 * NRD 1 - 2021 WET TEST F:1x T:1x D:100%
2021_01_22_22_52_45-43P1   
Practice1
Mugello Circuit Formula NRD 2020 1 14 * NRD 1 - 2021 WET TEST F:1x T:1x D:100%
2021_01_22_21_17_27-86P1   
Practice1
Mugello Circuit Formula NRD 2020 1 10 * NRD 1 - 2021 WET TEST F:1x T:1x D:100%
2021_01_21_20_40_06-77P2
Practice2
Mugello Circuit Formula NRD 2020 3 12 * NRD 1 - 2021 WET TEST F:1x T:1x D:100%
2021_01_21_17_00_22-06P1   
Practice1
Mugello Circuit Formula NRD 2020 3 23 * NRD 1 - 2021 WET TEST F:1x T:1x D:100%
2021_01_20_22_40_47-15P1
Practice1
Mugello Circuit Formula NRD 2020 1 15 * NRD 1 - 2021 WET TEST F:1x T:1x D:100%
2021_01_20_20_36_29-66P1   
Practice1
Mugello Circuit Formula NRD 2020 1 24 * NRD 1 - 2021 WET TEST F:1x T:1x D:100%
2021_01_20_18_36_05-99P1   
Practice1
Mugello Circuit Formula NRD 2020 1 11 * NRD 1 - 2021 WET TEST F:1x T:1x D:100%
2021_01_20_03_59_07-18P1   
Practice1
Mugello Circuit Formula NRD 2020 1 5 * NRD 1 - 2021 WET TEST F:1x T:1x D:100%
2021_01_19_19_05_43-01P1
Practice1
Mugello Circuit Formula NRD 2020 1 6 * NRD 1 - 2021 WET TEST F:1x T:1x D:100%
2021_01_19_18_23_58-49P1   
Practice1
Mugello Circuit Formula NRD 2020 1 24 * NRD 1 - 2021 WET TEST F:1x T:1x D:100%
2021_01_18_13_31_23-62P1
Practice1
Mugello Circuit Formula NRD 2020 2 5 * NRD 1 - 2021 WET TEST F:1x T:1x D:100%
2021_01_18_02_17_54-30P1   
Practice1
Mugello Circuit Formula NRD 2020 2 5 * NRD 1 - 2021 WET TEST F:1x T:1x D:100%
2021_01_18_02_05_28-75P1   
Practice1
Mugello Circuit Formula NRD 2020 2 66 * NRD 1 - 2021 WET TEST F:1x T:1x D:100%
2021_01_17_22_00_41-40P1   
Practice1
Mugello Circuit Formula NRD 2020 1 31 * NRD 1 - 2021 WET TEST F:1x T:1x D:100%
2021_01_16_16_25_25-43P1   
Practice1
Mugello Circuit Formula NRD 2020 1 4 * NRD 1 - 2021 WET TEST F:1x T:1x D:100%
2021_01_16_01_47_20-71P1   
Practice1
Mugello Circuit Formula NRD 2020 1 19 * NRD 1 - 2021 WET TEST F:1x T:1x D:100%
2021_01_15_02_06_33-81P1   
Practice1
Mugello Circuit Formula NRD 2020 1 32 * NRD 1 - 2021 WET TEST F:1x T:1x D:100%
2021_01_14_18_45_15-48P1   
Practice1
Mugello Circuit Formula NRD 2020 1 10 * NRD 1 - 2021 WET TEST F:1x T:1x D:100%
2021_01_14_13_53_05-89P1
Practice1
Mugello Circuit Formula NRD 2020 1 21 * NRD 1 - 2021 WET TEST F:1x T:1x D:100%
2021_01_14_13_27_28-64P1   
Practice1
Mugello Circuit Formula NRD 2020 1 6 * NRD 1 - 2021 WET TEST F:1x T:1x D:100%
2021_01_14_11_47_41-85P1   
Practice1
Mugello Circuit Formula NRD 2020 1 52 * NRD 1 - 2021 WET TEST F:1x T:1x D:100%
2021_01_14_00_03_56-24P1   
Practice1
Mugello Circuit Formula NRD 2020 1 18 * NRD 1 - 2021 WET TEST F:1x T:1x D:100%
2021_01_13_22_41_01-77P1   
Practice1
Mugello Circuit Formula NRD 2020 1 21 * NRD 1 - 2021 WET TEST F:1x T:1x D:100%
2021_01_13_19_18_19-47P1   
Practice1
Mugello Circuit Formula NRD 2020 1 36 * NRD 1 - 2021 WET TEST F:1x T:1x D:100%
2021_01_13_00_36_44-44P1   
Practice1
Mugello Circuit Formula NRD 2020 1 16 * NRD 1 - 2021 WET TEST F:1x T:1x D:100%
2021_01_12_11_15_18-40P1
Practice1
Mugello Circuit Formula NRD 2020 1 6 * NRD 1 - 2021 WET TEST F:1x T:1x D:100%
2021_01_12_02_11_15-53P1   
Practice1
Mugello Circuit Formula NRD 2020 1 15 * NRD 1 - 2021 WET TEST F:1x T:1x D:100%
2021_01_11_20_02_48-69P1   
Practice1
Mugello Circuit Formula NRD 2020 6 46 * NRD 1 - 2021 WET TEST F:1x T:1x D:100%
2021_01_11_09_03_29-49P1   
Practice1
Mugello Circuit Formula NRD 2020 1 23 * NRD 1 - 2021 WET TEST F:1x T:1x D:100%
2021_01_11_01_35_47-31P1   
Practice1
Mugello Circuit Formula NRD 2020 1 31